Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Europa

Informatie over de EU, zoals het praktische nut van de Europese samenwerking, hot issues, belangrijke beleidsthema's, de organisatie van de EU en de Europese agenda is te vinden op de website www.europanu.nl.

1.

Praktisch Europa

De Europese Unie maakt veel regels. Deze zijn vaak nogal technisch en daardoor niet zo aansprekend. Toch zijn er ook heel wat regels waarvan we de gevolgen in de alledaagse praktijk kunnen zien. Bijvoorbeeld doordat we goedkoper mobiel kunnen bellen als we in een ander land op vakantie zijn.

2.

Hot issues

Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan ook af met periodes waarin het moeizamer gaat. De Europese Unie blijft in ontwikkeling, waarbij bestaande uitgangspunten en nieuwe ideeën voortdurend op hun waarde getoetst worden.

Op de website EuropaNu worden steeds een aantal punten als hot issue in de schijnwerper geplaatst. Het gaat bijvoorbeeld om zaken die in de belangstelling staan, of die spelen rond de structuur en besluitvorming van de Europese Unie.

3.

Europees beleid en toekomst

U kunt hier het nieuws bekijken op overkoepelende beleidsgebieden én op institutioneel terrein.

4.

Wie doet wat?

Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort.

5.

Wat komt eraan?

Wat staat er de komende dagen op de agenda van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie?