Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

MI-onderzoeker presenteert paper op MSPA-conferentie in Chicago

maandag 11 april 2011, 15:44

DEN HAAG (PDC) - Lucie Spanihelova, onderzoeker aan het Montesquieu-Instituut nam van 31 maart tot 3 april 2011 deel aan een jaarlijkse conferentie van de Midwest Political Science Association (MPSA) in Chicago. Zij was hier vanwege haar onderzoek dat omgang met de eisen van internationale actoren probeert te verklaren.  

Het onderzoek richt zich specifiek op de relatie tussen publiek en nationaal belang, en de keuzes van nationale overheden betreffende hun beslissingen om aan de eisen van internationale organisaties te voldoen.

Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat nationale overheden die grote sommen geld vanuit de EU ontvangen, over het algemeen snel inschikken met de eisen van EU-richtlijnen ongeacht het publieke sentiment binnen de EU. Dit laat zien dat overheden die veel baat hebben van het EU-lidmaatschap, deze voordelen vaak liever behouden dan dat zij zich schikken naar het publieke sentiment. Op het moment dat de EU-burgers echter meer aandacht aan EU zaken geven, neemt deze bereidheid af.

Een van de eerste resultaten van dit onderzoek is dat burgers meer effectieve controle over nationale beslissingen over EU-beleid kunnen uitoefenen wanneer zij meer aandacht hebben voor Europese zaken.

Dit paper is deel van een serie onderzoeksprojecten die Lucie Spanihelova momenteel uitvoert bij het Montesquieu-Instituut. In deze serie wordt het belang van aandacht en voorkeuren onder het publiek voor Europese en internationale zaken onderzocht.