Recht van enquete van het Europees Parlement in vergelijkend perspectief

boekcover the investigative function of the European Parliament

De Maastrichtse vestiging van het Montesquieu Instituut is vanaf juli 2008 t/m juni 2012 bezig geweest met een vergelijkend onderzoek naar het recht van enquête van het Europees Parlement.

De Europese Unie lijkt te kampen met een verantwoordingstekort. Het Europees Parlement wordt in het algemeen als te zwak beschouwd om uitvoerende EU organen ter verantwoording te roepen. Dit roept de vraag op of één van zijn verantwoordingsmechanismen, het recht van enquête (art. 193 EG Verdrag), versterkt zou moeten worden om het verantwoordingstekort in Europa tegen te gaan. Op basis van een vergelijking van nationale systemen, die van Duitsland en Frankrijk in het bijzonder, zal het onderzoek leiden tot aanbevelingen ter wijziging van het huidige recht van enquête van het Europees Parlement om zodoende het verantwoordingstekort in de Europese Unie tegen te gaan

Het onderzoek werd uitgevoerd door Christian Syrier.

Het boek is te bestellen Wolf Legal Publishers.