Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Voorproefje bundel 'Brusselse Verhalen: de dagelijkse praktijk van het Europees Parlement'

Tot op heden is er weinig aandacht voor de persoonlijke ervaringen van Europarlementariërs, volksvertegenwoordigers die zich, vaak tegen de stroom in, hebben ingezet voor een instituut - het Europees Parlement - dat vanaf het begin heeft gekampt met een slecht imago. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is daarom in 2010 met financiële steun van het Montesquieu Instituut gestart met een reeks systematische interviews van Nederlandse (oud-)leden van het Europees Parlement. Over de periode 1979-2011 zijn uit elke zittingsperiode van het Europees Parlement (oud-)Europarlementariërs van uiteenlopende politieke kleur benaderd.

 
foto: Instituut voor Publiek en Politiek: Nel van Dijk

In maart 2013 verschijnen de interviews gebundeld het boek "Brusselse Verhalen.  De dagelijkse praktijk van het Europees Parlement", die tevens voorzien zal zijn van een inleiding en een concluderende nabeschouwing. Als voorproefje kunt u alvast via deze site een eerste gedeelte van het interview lezen met mevr. P.B.M. (Nel) van Dijk die van 1982 tot 1986 lid was van het partijbestuur van de CPN en in 1987 lid werd van het Europees Parlement voor het Groen Progressief Akkoord.

‘Het is ontzettend slopend als je het goed wilt doen’. (Ingekorte versie) Interview met mevr. P.B.M. van Dijk. 


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 mei 2011.