Parlementair Onderzoek in Vergelijkend Perspectief

Parlementair onderzoek is de afgelopen decennia een vertrouwd verschijnsel geworden in Nederland. Vaak vormen incidenten de aanleiding voor de Tweede Kamer om een tijdelijke onderzoeks- of enquêtecommissie in het leven te roepen. Ervaringen in het Amerikaanse Congres en het Britse parlement laten zien dat een meer structurele, kleinschalige inzet van het onderzoeksinstrument belangrijke kansen biedt om de informatiepositie van de volksvertegenwoordiging te versterken en participatie van burgers te vergroten. Dit boek biedt een analyse van parlementair onderzoek in recht en praktijk in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en bevat, mede vanuit vergelijkend perspectief, voorstellen om de onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer verder uit te bouwen

Dit PhD project, gefinancierd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht is uitgevoerd door Sandor Loeffen. Op 28 juni 2013 heeft zijn promotie plaatsgevonden.

Meer informatie