Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

In het kader van de Europese markt ....

Mamma

Wat kost Europa wel niet? Al lang voor de Grieken toetraden tot de Europese Unie werd vanuit Nederland steeds weer argwanend gekeken naar de financiële verplichtingen die voortvloeiden uit de Europese integratie. Gingen we nu ook al betalen aan de ontwikkelinghulp voor de voormalige Franse kolonien?

Fritz Behrendt stak er op 27 februari  1957 in het Algemeen Handelsblad de spot mee.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 mei 2011.