Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR)

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) belicht belangrijke (actuele) staatrechtelijke ontwikkelingen en thema's. Het bevat wetenschappelijke bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

Er zijn enkele vaste rubrieken. Zo worden recent in binnen- en buitenland verschenen boeken besproken en gesignaleerd. In de rubriek 'Wetgeving' worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek 'Bij de buren' gaat in op relevante constitutionele ontwikkelingen in het buitenland.

Het TvCR maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Staatsrechtkring en verschijnt vier keer per jaar. Leden van de Staatsrechtkring krijgen het tijdschrift toegezonden; instellingen kunnen zich abonneren. Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht wordt mede mogelijk gemaakt door het Montesquieu Instituut.