Marc Hertogh

Prof. Dr. Marc Hertogh is hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek betreft de verhouding tussen recht, wetgeving en de maatschappij. Zijn specialisme is het vertrouwen in het optreden van de overheid en het vertrouwen in de rechtstaat. Hertogh levert een actieve bijdrage aan het publieke debat; met regelmaat staan er achtergrondartikelen en beschouwingen van zijn hand in landelijke dagbladen.