Robert Went

Robert Went is senior onderzoeker bij de WRR. Went is gespecialiseerd in economische vraagstukken in relatie tot globalisering. Binnen die brede visie heeft Went zich uitvoerig beziggehouden met ontwikkelingssamenwerking, vraagstukken omtrent ongelijkheid als ook innovatie. In zijn werk probeert Went ook te kijken naar de toekomst, zoals naar robotisering en werk of mogelijke kantelingen in het neoliberale systeem.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 7 december 2016.