Van Postbus 51 naar Rijksoverheid.nl

Donderdag 1 september 2011

Tijdens deze bijeenkomst stond het thema 'overheidscommunicatie' centraal. Welke rol speelt de Rijksoverheid als informatieleverancier, in het uitdijend informatielandschap? Wie maken er gebruik van de informatie? Hoe waarderen burgers deze informatie? Als extra betrouwbaar, of juist niet? Wat verwachten burgers eigenlijk van de rijksoverheid? En van de andere kant gezien: kan de overheid die verwachtingen waar maken?

Postbus 51 is een 'sterk merk': bekend en betrouwbaar. Toch zal die naam in 2012 worden ingeruild voor Rijksoverheid.nl. Dat bleek tijdens een bijeenkomst over overheidsvoorlichting, georganiseerd door de Dienst Publiek en Communicatie van het  Ministerie van Algemene Zaken.

Tijd

Omschrijving

15:00 - 17:00

Presentaties door werknemers van de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken

In deze bijeenkomst stond de informatievoorziening door de Rijksoverheid centraal. De meest zichtbare manifestaties hiervan zijn Postbus-51 spots op radio en tv, en de website rijksoverheid.nl. Op deze site is sinds vorig jaar alle informatie van de verschillende ministeries samengebracht, waaronder ook de informatie van postbus51.nl.

Sinds het instellen van een centrale postbus (inderdaad, nummer 51) voor burgers vlak na de Tweede Wereldoorlog, is er in de informatievoorziening door de Rijksoverheid veel veranderd. Zo is de publieksinformatie van de departementen gecentraliseerd onder een rijksbrede informatiedienst, en maakt het 'neutrale' label Postbus 51 plaats voor de Rijksoverheid als zichtbare afzender.

Ook de eisen van burgers aan informatie zijn veranderd, nu er uit zoveel bronnen op zoveel manieren informatie beschikbaar is. Een goede informatievoorziening in het digitale tijdperk staat en valt niet alleen met de betrouwbaarheid van de informatie, maar ook met de vindbaarheid van deze informatie.  Rijksoverheid.nl doet onderzoek naar de manier waarop burgers informatie zoeken op het internet. Deze kennis gebruikt zij om de vindbaarheid van informatie op het internet te vergroten. Maar mag je daar als overheid net zo ver in gaan als commerciële bedrijven?

In deze bijeenkomst heeft de Academie voor Overheidscommunicatie laten zien hoe de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid is georganiseerd, en is er gedebatteerd over een aantal prikkelende stellingen.

Locatie: Academiezaal, Dienst Publiek en Communicatie, Ministerie van Algemene Zaken, Buitenhof 34, Den Haag

Met coördinator Campagneonderzoek Wim van der Noort, coördinator redactie Marcello Noto en adviseur online vindbaarheid Martijn Warmoeskerken (alle sprekers zijn werkzaam bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken). Met adviseur kennisdiensten José Otte als gespreksleider en de directeur Dienst Publiek en Communicatie Erik den Hoedt als gastheer.