Het Europese Verhaal

Dinsdag 6 september 2011

Hoe nodig is 'Europa'? Kan een land als Nederland nog zonder de Europese Unie? Of moeten we veel meer op eigen kracht doen? Wat kunnen we nog op eigen houtje en wat niet? Staatssecretaris Ben Knapen (Europese Zaken) vraagt VMBO-T leerlingen van het Mariscollege mee te denken over Europa: Wat te doen met de Eurocrisis? Hoe om te gaan met asielzoekers? Kan Turkije erbij?

Via een brief heeft dr. Ben Knapen (Staatssecretaris voor Europese Zaken) de leerlingen van een VMBO klas op het Mariscollege om hulp gevraagd. In deze brief stelt hij een aantal Europese problemen aan de orde, waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Hij hoopt op 'hulp'. In een voorbereidende les, een week voorafgaand aan het bezoek van de staatssecretaris, gaan de leerlingen in kleine groepjes aan de slag met deze controversiële Europese kwesties. De scholieren worden gevraagd mee te denken over Europese thema's en te helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Op dinsdagochtend 6 september bracht de staatssecretaris een bezoek aan de klas. Tijdens deze les hebben de groepjes leerlingen hun oplossingen, antwoorden en andere bevindingen gepresenteerd. Vervolgens kwam een vruchtbare discussie over Europa en Nederland in de Europese Unie op gang. Op internet is een filmpje van het bezoek van de staatssecretaris aan de VMBO klas geplaatst zodat ook andere leerlingen en geïnteresseerden de les kunnen terugkijken.

Deze les werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met de Staatssecretaris voor Europese Zaken, dr. Ben Knapen