Rathenau Instituut

logo rathenau instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapsysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma's op het gebied van wetenschap en technologie.

Het Rathenau Instituut is inhoudelijk onafhankelijk en in 1986 opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Instituut wordt ook door dit ministerie gefinancierd.