Minister Donner: aanpak Europese problemen kan niet met nationale modellen

vrijdag 26 augustus 2011, 8:55

DEN HAAG (PDC) - Begrippen als 'spreiding van macht' en 'openheid' zijn bij de besluitvorming in de EU wellicht minder goed bruikbaar dan op nationaal niveau. De EU heeft vooral behoefte aan slagvaardigheid en eenheid bij besluitvorming. Dat betoogde minister Piet Hein Donner gisteren bij de opening van de Zomerconferentie 2011 van het Montesquieu Instituut. Die conferentie staat in het teken van het tanende vertrouwen in de overheid.

Probleem in de EU is volgens de minister vooral dat afspraken, bijvoorbeeld over de euro en de begroting, niet altijd werden nageleefd. Dat moet nu wel gebeuren om de huidige problemen de baas te worden. Een model met veel overleg en openheid, zoals ooit bedacht door Montesquieu, staat oplossingen mogelijk eerder in de weg, dan dat zo'n model daaraan bijdraagt. Alleen oplossingen van problemen kunnen het toenemende wantrouwen van de burgers in de EU wegnemen.

Voor de Nederlandse situatie ziet Donner vooral de eigen verantwoordelijkheid van burgers als oplossing. Niet de overheid, maar burgers zelf moeten initiatieven nemen (en daarvoor ook de ruimte krijgen) om problemen in hun eigen omgeving op te lossen. Als al sprake is van 'krakende pijlers' van het 'overheidsgebouw', dan komt dat volgens de minister niet omdat het fundament niet goed is, maar omdat het gebouw dat daarop staat veel te zwaar is geworden.