Immigratiepolitiek in Nederlands en Europees perspectief - Collegereeks 2011

In november en december 2011 organiseerde het Montesquieu Instituut in samenwerking met het Departement Bestuurskunde en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een serie van acht colleges over migratie- en vluchtelingenbeleid in Nederland en Europa.

Immigratie is een fenomeen dat ogenschijnlijk een onderwerp is dat pas de laatste 15 jaar hoog op de politieke agenda is gekomen. Hierbij speelt een aantal zaken een rol. Voor Nederland is dat de volgens velen mislukte integratie. Daarnaast lijkt de instroom van immigranten en vluchtelingen in de laatste twintig jaar een rol te spelen. Op Europees niveau wordt sinds het Verdrag van Schengen gesproken over een uniform migratie- en asielbeleid. Deze laatste moeizame discussie heeft tot nu toe tot beperkte Europese uniformiteit in het immigratiebeleid geleid.

Tijdens deze collegereeks werd het migratie- en vluchtelingenbeleid belicht vanuit meerdere invalshoeken: geschiedenis, recht, politieke wetenschap, bestuurskunde en internationale en Europese studies. De serie bestaat uit 8 colleges waarvan de eerste twee een historisch overzicht boden.

Een breed scala aan docenten zowel uit de praktijk als de wetenschap verzorgden de colleges.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

College's

De collegedata van 'Immigratiepolitiek in Nederlands en Europees perspectief':

 

Datum

Onderwerp

Docent

wo. 9 nov.

College 1 – Geschiedenis van Migratie in Europa

Prof. Dr. Leo Lucassen

do. 10 nov.

College 2 – Geschiedenis van het Nederlandse vluchtelingenbeleid

Drs. Kees Nagtegaal

wo. 16 nov.

College 3 – Politieke verhoudingen en de totstandkoming van een Vreemdelingenwet

Dr. Job Cohen

wo. 23 nov.

College 4 – Immigratie en Integratie: framing en agendasetting in Nederland en Europa

Dr. Peter Scholten

wo. 30 nov.

College 5 – Immigratierecht: methoden en technieken

Prof. Mr.Peter R. Rodrigues

wo. 7 dec.

College 6 – De rol van de Verenigde Naties: UNHCR

Dr. Peter van Krieken

wo. 14 dec.

College 7 – Immigratie en asiel in Europa. De invloed van populistische partijen op het immigratiebeleid

Dr. Sarah de Lange

wo. 21 dec.

College 8 – De rol van NGO's bij het tot stand komen van het Nederlandse en Europese Vreemdelingenbeleid

Mw. Trees Wijn

Voor meer informatie over de specifieke college's, klik op het bijbehorende linkje in de tabel.

2.

Deelname en Toetsing

Studenten

Studenten die aan een Nederlandse universiteit studeren kunnen deze collegereeks kosteloos volgen voor 5 ECTS. Het niveau van het vak is geschikt voor derdejaars BA-studenten, masterstudenten en vierdeaars HBO-studenten. Voor studenten geldt een aanwezigheidsplicht. Na goedkeuring van de opzet dienen studenten ter afsluiting van de collegereeks een paper van 5000 woorden te schrijven. Studenten Bestuursunde krijgen automatisch goedkeuring voor dit vak voor de vrije keuzeruimte. Studenten die staan ingeschreven aan de Universiteit Leiden, maar geen Bestuurskunde bestuderen, dienen bij de eigen studie of faculteit goedeuring te vragen om deze collegeserie als keuzevak te volgen.

Inschrijving is niet meer mogelijk.

Gaststudenten

Voor studenten van een andere universiteit dan de Universiteit Leiden geldt een andere inschrijfprocedure in verband met de goedkeuring van de studiepunten. Zij dienen zich ook aan te melden via deze website, maar moeten daarnaast enkele formulieren insturen bij de Universteit Leiden. Het gaat om de volgende documenten:

  • 2. 
    Originele betalingsverklaring (geen kopie), aan te vragen bij de studentenadministratie van uw eigen universiteit (geen bewijs van inschrijving of kopie van giro- of bankafschrift)
  • 3. 
    Verklaring van geen bezwaar van de opleiding van uw eigen universiteit departement, waaruit blijkt dat de collegereeks door u gevolgd mag worden.

Inschrijving is niet meer mogelijk.

3.

Literatuur

Een overzicht van de literatuur werd op de Blackboardpagina (digitale leeromgeving) bekend gemaakt voor de deelnemers aan deze cursus.

4.

Meer informatie

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar: education@montesquieu-instituut.nl