Geschiedenis begrotingsbehandeling

De behandeling van de begroting is jaarlijks een hoogtepunt in het parlementaire leven. Via de begroting machtigt het parlement de regering gelden uit te geven ter uitvoering van het beleid. Dat doen parlementen al zo lang ze bestaan en voor Nederland bestaat dat budgetrecht dus sinds 1814.

Binnen de begrotingsbehandeling vormen de algemene beschouwingen de jaarlijkse confrontatie tussen premier en fractievoorzitters. Hoe zat dat vroeger en ontstonden er wel eens conflicten? PDC brengt de geschiedenis van de begrotingsbehandeling in kaart.

Begrotingsbehandeling in historisch perspectief