Waakzaam Den Haag

In de troonrede van 1967 werd aan allerlei onderwerpen aandacht besteed: aan idealen van vrede, gezondheid en vrijheid, aan Vietnam, aan ontwikkelingshulp etc. Maar niet aan de situatie in Griekenland, terwijl in dat land in april dat jaar een kolonelsregime aan het bewind was gekomen en de democratie om ver was geworpen. Niet alleen de oppositie, maar ook het toen nog deftige 'Algemeen Handelsblad' nam daaraan aanstoot. En Opland beelde het ongenoegen uit in een prent in De Volkskrant.