Alleen de ‘usual suspects’ gebruiken nieuwe media voor politiek

vrijdag 28 oktober 2011, 13:58

DEN HAAG (PDC) - Sociale media hebben niet zo zeer invloed op de politieke participatie als wel op de politiek en retoriek van de politici zelf. Dit was de conclusie van het debat “Twitter en Facebook: nieuwe en snellere communicatie = meer democratie?” georganiseerd door het Montesquieu Instituut en het Huis van Europa. Dit debat ging in op de invloed die nieuwe media hebben op democratie en politieke besluitvorming. Dr. Andreas Schuck, assistent professor op de Amsterdam School of Communication Research (AsCoR), hield een inleiding waarna een debat met het publiek volgde.

Volgens Schuck is het bijna onmogelijk te denken dat de invloed van sociale media op politieke participatie helemaal niet zo groot is als wordt gedacht. Hij refereerde naar de hype rond sociale media en naar de vele politici die twitteren en meedoen aan allerlei communities op internet. Burgers daarentegen zijn op dat vlak veel minder actief dan verwacht. Wie wel politiek actief zijn, waren al eerder actief met nieuwe media. Schuck noemt deze mensen ‘usual suspects’.

Conslusie: burgers zijn niet uitgebreid sociale media gaan gebruiken om in de politiek te participeren. Het zijn vooral de politici die nieuwe platforms creëerden. “De politiek is aan het veranderen” stelt Dr. Schuck. Voorbeelden als de Piraten Partij in Duitsland, die geheel via het internet zijn politiek voert, en de presidentscampagnes van Obama en Howard Dean onderschrijven deze stelling.

In de daarop volgende discussie werd de vraag gesteld of verkiezingen dan alleen de burgers genoeg kansen biedt om de besluitvorming te beïnvloeden. Het lijkt er op dat burgers het wel prettig vinden de kans te hebben overal hun mening over te uiten. Invloed hebben ze natuurlijk pas als ze ook daadwerkelijk daaraan meedoen.

Ook werd er ingegaan op het feit dat nieuwe media hypes zouden creëren die leiden tot korte-termijn denken. Maar oude media creëren net zo goed hypes. Iemand uit het publiek zag wel een nuanceverschil: "zowel oude als nieuwe media creëren hypes, maar de nieuwe media zijn nu de motor achter deze hypes".

De uiteindelijke conclusie was volgens debatleider Kees Nagtegaal dan ook dat  "ALLE media invloed hebben, zowel in goede als in slechte zin". Het is wel zo dat nieuwe media meer mogelijkheden zou moeten bieden voor burgers om hun mening te uiten en de besluitvorming te beïnvloeden. Maar dan moeten zij er natuurlijk wel gebruik van maken.