Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Citaat: 'Een vrouw'

Dijk, Drs. C.P. van

Toen oud-minister-president Den Uyl tijdens zijn verhoor voor de RSV-enquêtecommissie de retorische vraag stelde "wat is er mooier dan een schip maken en het van de helling zien lopen?", antwoordde commissievoorzitter Kees van Dijk, over wie algemeen het beeld bestond dat hij een steile, humorloze gereformeerde was, droogjes: "Ik weet één ding dat mooier is, dat is een vrouw".

bron: Verhoren RSV-commissie, 4 mei 1984, kamerstuk 17.817, nr 21, p. 862)


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 28 november 2011.