Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Geen Amerikaanse toestanden

Jan de Wit, het kamerlid dat de parlementaire enquête naar de kredietcrisis van 200/2009 leidt, is voorstander van zakelijke, feitelijke ´verhoren´.

´Geen Amerikaanse toestanden hier´, zei hij vorig jaar, na de afronding van het eerste deel van het parlementaire onderzoek, in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010.

Ín Nederland moeten de openbare gesprekken juist niet ontaarden in openbare verhoren. Je moet je tijdens de gesprekken ook niet door emoties laten leiden´, zei De Wit, terugblikkend op de kritiek dat ´zijn´ (eerste) commissie te weinig doorvroeg., verwijzend naar de harde aanpak door de Amerikaanse Senaat. 'De situatie in de VS ligt heel anders', zei De Wit. 'Wij zijn geen tribunaal.'


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 28 november 2011.