Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Alles wijst naar Gijs

Wijzende hand naar Gijs van Aardenne

Alles wijst naar Gijs…’ De parlementaire enquête naar de ondergang van Rijn-Schelde-Verolme (1983-’84) - de eerste van een nog steeds oplopende serie - wees ondubbelzinnig een hoofdschuldige aan: Gijs van Aardenne, de minister van economische zaken. Hij overleefde het afsluitende debat met de Tweede Kamer, maar was daarna wel ‘aangeschoten wild’.

Peter van Straaten in het Parool, 15 november 1984


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 28 november 2011.