Duurzaamheid en verdere integratie: dé oplossing voor de Eurocrisis

donderdag 8 december 2011, 15:55

DEN HAAG (PDC) - “Financiële economische en politieke duurzaamheid is het antwoord op de Eurocrisis.” Dit stelde Daniel Mügge, docent internationale betrekkingen en internationale politieke economie aan de UvA gisteren in een door het Montesquieu Instituut georganiseerd debat in het Europahuis te Den Haag. Volgens Mügge moet deze duurzaamheid wel gepaard gaan met een sterkere pan-Europese vertegenwoordiging van burgerbelangen. “Mensen moeten hun eigen leven en lot weer in handen krijgen. Op het moment zorgt de financiële crisis er voor dat mensen hun banen  en pensioenen verliezen zonder dat ze daar zelf wat aan kunnen doen.”  Het Europees Parlement is volgens Mügge dé Europese instantie die op een democratische manier deze burgenbelangen kan verdedigen. Hij pleit dan ook voor meer integratie in Europa.

Op de vraag hoe financiële, economische en politieke duurzaamheid kan worden verkregen gaf Mügge een uitgebreid antwoord. Financiële duurzaamheid kan volgens hem worden bewerkstelligd  door het aanbod van krediet te limiteren. “Op dit moment zijn er al maatregelen getroffen om de financiële markten op orde te krijgen, maar zolang er steeds meer krediet wordt gecreëerd worden de schulden in Europa alleen maar groter.” Economische duurzaamheid kan volgens de docent worden verkregen door de herverdeling van belastingen. In plaats van belasting te heffen op consumptieproducten vindt Mügge dat rijkdom meer belast moet worden. “In tijden van crisis moet de vraag gestimuleerd worden, door hoge belastingen op consumptieproductie zal dit niet gebeuren.” Politieke duurzaamheid kan volgens Mügge alleen gecreëerd worden door meer macht over te hevelen aan de Europese Unie. Het uit elkaar vallen van de Europese Unie is geen optie, want “anno 2011 kunnen Europese burgers en overheden alleen gezamenlijk iets bereiken.”

Na deze inleiding mengde de zaal zich volop in het debat: “hoe kan het Europees Parlement dan een duurzame en democratische oplossing zijn, hiervoor is toch een Europese identiteit en één Europese taal nodig?” Volgens Mügge hoeft dit niet per se het geval te zijn, maar hij is wel degelijk voor nationale referenda om over een grotere rol voor het Europees Parlement te stemmen. Omdat mensen de Europese Unie vaak zien als een ‘ver van mijn bed show’ zullen zij geneigd zijn tegen meer macht voor de EU te stemmen. Daarom is het volgens Mügge erg belangrijk dat de mensen in Europa zich er  bewust van worden dat het echt beter is om gezamenlijk beslissingen te nemen in plaats van individueel, want een land alleen kan de Eurocrisis niet oplossen.