Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Spanning tussen nationale en Europese politiek groeit

Marij Leenders

'De spanningen tussen nationale en Europese politiek groeien in Nederland.'

In een tussenbalans over het kabinet-Rutte constateert Marij Leenders, wetenschappelijk onderzoeker aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Universiteit van Nijmegen, dat Nederland steeds meer een eigen lijn kiest. Als voorbeelden noemt ze in een bijdrage  in het ‘Jahrbuch der europäischen Integration’ immigratie- en asielpolitiek, pensioenproblematiek, landbouw en milieu.

‘Er tekent zich af dat het populisme in de binnenlandse politiek Nederlandse politici er toe aanzet steeds eurosceptischer tegenover de EU op te treden’, besluit ze haar analyse.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 19 december 2011.