De 2011 agenda van de Europese Raad: Bestrijding van oude en nieuwe crises

Niet verrassend, macro-economische kwesties eisten wederom de meeste aandacht op tijdens de Europese Raadsvergaderingen in 2011. Een ander favoriet onderwerp van de Europese leiders – buitenlands beleid – bleef eveneens niet achter. Enkele relatief prominente thema’s waren interne handel en financiën, energie- en migratiebeleid.

Dat blijkt uit een analyse van MI onderzoekers Petya Alexandrova en Jacqueline Gray. De analyse maakt deel uit van het onderzoeksproject politiek van aandacht. De conclusies van het EU voorzitterschap van de Europese Raad vanaf zijn eerst zitting in 1975 worden onderzocht. De analyse is op zinnen en quasi-zinnen gebaseerd (d.w.z. de laagst mogelijke betekenisvolle eenheid met beleidsinhoud). De quasi-zinnen zijn gecodeerd volgens een EU-aangepaste versie van een internationaal vergelijkend codeboek en meten aandacht voor beleidsterreinen en specifieke onderwerpen binnen deze terreinen.