Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Op de Eurobank...en nog bedankt voor de introductie!"

Op de Eurobank

Tegen het Frankrijk van De Gaulle in heeft de Nederlandse regering zich steeds sterk gemaakt voor toetreding van Groot-Brittannië tot de Europese Economische Gemeenschap, zoals de Europese Unie tot 1993 heette. Was dat een verstandige evenwichtspolitiek voor een klein land dat zich niet al te afhankelijk wilde maken van Europese grootmachten als Frankrijk of Duitsland? Of deed Nederland zichzelf te kort door nog een groot kan binnen te halen? Frits Behrendt had zo z'n twijfels, blijkt uit een tekening in Het Parool op 25 januari 1972 na de Britse toetreding.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 19 december 2011.