Jelmer Alberts

foto Jelmer Alberts

Jelmer Alberts is 'Manager EU Liaison Office' van bank/verzekeraar ING. Internationale, en Europese zaken in het bijzonder, lopen als een rode draad door zijn loopbaan. Vooral het snijvlak tussen politiek en bedrijfsleven heeft zijn interesse. Alberts is ook actief lid van D66; hij zit namens die partij in de deelgemeenteraad Amsterdam Oost.