Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

'Meer Europa, graag!' Klaas Dijkhoff

De Europese samenwerking is een waardevol goed, maar staat onder spanning. De Eurocrisis is een levensgroot probleem en valt bovenop het imagoprobleem dat de EU al had. Decennia lang achterstallig democratisch onderhoud heeft de Europeanen en de EU geen goed gedaan.

We moeten de samenwerking niet verder laten gaan dan er draagvlak is. 
Vooral omdat méér Europa niet altijd een béter Europa betekent. 
Het is het feit van de samenwerking zelf dat rust, stabiliteit en welvaart brengt. 
Daarvoor is geen proces van nooit eindigende verdere integratie nodig.

Wat nodig is, is een Europese politiek die realistisch is. 
Die steun en draagvlak verwerft door effectiviteit, zelfbeperking en bewezen meerwaarde.

Dat vraagt om meer zelfkritiek binnen de instituties van de EU.
En niet, als alle lidstaten moeten bezuinigen, een EU die voorstelt de eigen begroting te verhogen.

Het vraagt om lidstaten die hun verantwoordelijkheid nemen en afspraken nakomen. Met de Europese instituties in een rol die de afspraken bewaakt, niet de politiek overneemt.

Het vraagt ook om het kritisch kunnen blijven op de Europese samenwerking zonder dat dat tot verwijten van anti-Europese sentimenten leidt. 
Als ik kritiek heb op een plan dat in den Haag bedacht is, ben ik niet anti-Nederland. 
Als ik een Brussels plan bekritiseer, ben ik niet anti-Europa.

Het vraagt, kortom, om een Europese politiek die Europeanen laat kiezen voor Europese samenwerking omdat het beter is, niet omdat het nou eenmaal moet.

februari 2012

Klaas Dijkhoff, lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 februari 2012.