Wimar Bolhuis

foto Wimar Bolhuis
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Wimar Bolhuis

Wimar Bolhuis is universitair docent economie aan Universiteit Leiden. Hij was eerder werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën, de Tweede Kamerfractie van de PvdA en bij de Sociaal-Economische Raad. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen en zorg. Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden. Sinds 2021 is hij fellow bij het Montesquieu Instituut.

 

Wimar Bolhuis is als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen en zorg.

Bolhuis is hoofdeconoom van onderzoeks- en adviesbureau Ecorys en universitair docent economie aan Universiteit Leiden. Hij was eerder werkzaam bij het Ministeries SZW en van Financiën, de Tweede Kamerfractie van de PvdA en bij de Sociaal-Economische Raad. Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden.