Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

W.D. (Wimar) Bolhuis

foto W.D. (Wimar) Bolhuis
vergrootglas
bron: Wimar Bolhuis

Wimar Bolhuis is universitair docent economie aan Universiteit Leiden. Hij was eerder werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën, de Tweede Kamerfractie van de PvdA en bij de Sociaal-Economische Raad. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen en zorg. Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden.

in de periode 2012-2015, 2021-heden: wetenschapper Montesquieu Instituut

1.

Voornaam (roepnaam)

(Wimar)

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker zorg, arbeidsmarkt en financiën, PvdA Tweede Kamerfractie, van mei 2009 tot december 2012
 • beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en econoom, abvakabo FNV, van december 2012 tot januari 2013
 • senior inspecteur, Ministerie van Financiën, van januari 2013 tot november 2015
 • politiek assistent staatssecretaris, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van november 2015 tot maart 2018
 • plaatsvervangend directeur sociale zaken, Sociaal-Economische Raad, van maart 2018 tot juni 2019
 • universitair docent economie, Universiteit Leiden, vanaf januari 2019

3.

Partijpolitieke functies

vorige
 • bestuurslid Jonge Socialisten afdeling Den Haag, van 2010 tot 2011
 • secretaris werkgroep zorg, Wiardi Beckman Stichting, van september 2010 tot november 2012
 • lid bestuur PvdA afdeling Den Haag, van december 2012 tot januari 2014
 • fractievertegenwoordiger PvdA gemeenteraad 's-Gravenhage, van oktober 2014 tot maart 2018

4.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • christelijk gymnasium Sorghvliet, tot 2004

academische studie
 • master sociale en organisatiepsychologie, Universiteit Leiden, tot 2009
 • master bestuurskunde, Universiteit Leiden, tot 2011
 • master economie, Universiteit Utrecht, tot 2011

promotie
 • duaal promovendus Universiteit Leiden, van januari 2012 tot oktober 2018

cursussen
 • summerschool political economy, London School of Economics and Political Science (Verenigd Koninkrijk), tot 2010
 • vakopleiding openbare financiën voor hogere ambtenaren (VOFHA), Rijksacademie voor Economie, Financiën en Bedrijfsvoering, tot 2013

stages e.d.
 • stage programmabureau vernieuwing rijksdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van juni 2007 tot oktober 2007
 • onderzoeksstage evaluatie zorgverzekeringswet en wet marktordening gezondheidszorg, NIVEL, van november 2008 tot mei 2009

5.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "De Rekenmeesters van de Politiek" (2017)
 • ‘Van Woord tot Akkoord; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017’ (dissertatie, 2018)
 • "Elke formatie faalt. Verkiezingsbeloftes die nooit worden waargemaakt" (2018)
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 2 oktober 2019.