Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Hollandse gastvrijheid

eurmib31 - mi-nieuwsbrief Hofvijver - 016

Hoe ruimhartig is de Nederlandse houding tegenover asiel en immigratie steeds geweest? Al in de jaren ’70 bestonden er twijfels, ‘verwoord’ door de cartoonist Fritz Behrendt in Het Parool van 3 december 1971: 'Gastarbeiders, ooit vriendelijk welkom geheten, werden kennelijk met even groot gemak weer teruggestuurd.'


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 februari 2012.