Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

European Youth Ambassadors denken mee over de aanpak van de Europese crisis

Ruim 90 oud-deelnemers aan het Model European Parliament zullen zich op vrijdagmiddag 16 maart in een drietal werkgroepen buigen over de aanpak van de huidige crisis in Europa. Zij zullen dat doen vanuit de volgende drie invalshoeken:

  • als financieel/economisch vraagstuk
  • als spanningsveld tussen gewenst draagvlak en vereiste daadkracht
  • als vraagstuk van het wel/niet overdragen van nationale soevereiniteit.

Iedere werkgroep probeert, na een inleiding van een expert, vanuit één van deze invalshoeken aanbevelingen te formuleren om deze vraagstukken aan te pakken. Daarna volgt een plenaire vergadering in de Gotische Zaal van de Raad van State, waarin de rapporteur van iedere werkgroep de overwegingen en aanbevelingen van zijn/haar werkgroep toelicht aan de vergadering.

Na iedere rapportage vindt er vervolgens een kort debat plaats. Hieraan zullen ook de experts deelnemen te weten Ewald Engelen (Professor of Financial Geography), Monica Claes (Professor of European and Comparative Constitutional Law) en Adriaan Schout (head Clingendael European Studies Programme).

Deze bijeenkomst vindt - onder de hoede van het Montesquieu Instituut - plaats als de tweejaarlijkse European Youth Ambassadors Day, een reünie van oud-deelnemers aan de simulatiezittingen van het Model European Parliament Nederland (MEP). Deze deelnemers hebben zich indertijd tegen het einde van hun middelbare school gekwalificeerd voor de jaarlijkse Nationale conferentie van het MEP in de Tweede Kamer, waarbij zij zich met verve en enthousiasme verplaatsen in de positie van Europarlementariërs bij het opstellen en verdedigen van resoluties met aanbevelingen over Europese vraagstukken.

Voor meer informatie: Liesbeth Weijs 070-3560238.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 februari 2012.