26 maart 2009: de PVV-fractie loopt weg uit de Tweede Kamer

Op donderdag 26 maart 2009 vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de een dag daarvoor gepresenteerde plannen van het kabinet voor de aanpak van de economische crisis. De plannen waren tot stand gekomen na onderhandelingen achter gesloten deuren tussen de coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie. De onderhandelaars bestonden uit een beperkt aantal ministers (Balkenende, Bos, Rouvoet en Donner) en de fractievoorzitters.

De oppositie had kritiek: de oppositie had buiten spel gestaan, de meeste ministers hadden niet mogen meepraten en de sociale partners waren wel geconsulteerd wat zelfs had geleid tot een sociaal akkoord. Voor de PVV-fractie reden het debat voortijdig te verlaten.

Carla van Baalen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen gaf in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009 een impressie van dit debat.