Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Steun studentenactiviteiten

Het Montesquieu Instituut geeft dit voorjaar financiële steun aan drie studentenactiviteiten, namelijk het SES Congres 'Grenzeloos Europa', de Clio Conferentie 'Changing Borders: Shifting Responsibilities?' en het ismus lustrumsymposium 'Misplaatste arrogantie of bittere noodzaak: Westerse inmenging in de Arabische Lente'.

Inhoud

1.

SES Congres

Grenzeloos Europa

 
SES Congres 'Grenzeloos Europa'

Studievereniging Europese Studies (SES) verbonden aan de Universiteit van Amsterdam organiseerde een congres over migratie op een continent in beweging. De grenzen binnen Europa vervagen, terwijl ze om Europa heen juist versterken. Bestaat er een Europese muur of is Europa grenzeloos?

Met prof. dr. L.A.C.J. Lucassen, prof. dr. H. van Houtum, prof. dr. M.J. Wintle en drs. J. Sargentini. Dagvoorzitter is Frans Weisglas.

2.

Clio Conferentie

Changing Borders: Shifting Responsibilities?

 
Clio Conference - Changing Borders: Shifting Responsibilities?

Clio, de studievereniging voor studenten Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen, organiseerde een conferentie over globalisatie en internationale betrekkingen. In hoeverre wordt de traditionele soevereiniteitsagenda beïnvloedt door internationale organisaties op globaal en regionaal niveau?

Met Maj. Gen. (ret.) RNLMC Kees Homan, dr. Haley J. Swedlund, Marjolein de Ridder, Erik Sportel, prof. dr. Marcel Brus, Sami Faltas en drs. Farah Karimi.

3.

Ismus lustrumsymposium

Misplaatste arrogantie of bittere noodzaak: Westerse inmenging in de Arabische Lente

 
Het publiek en de sprekers

De studievereniging ismus voor studenten politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, organiseert een lustrumsymposium over de Westerse inmenging in de Arabische Lente. Is het noodzakelijk, wenselijk, mogelijk, rechtvaardig en/of in ons belang om ons met de revoluties in de Arabische wereld te bemoeien?

Met Roel Meijer, Frans Timmermans, Sophie Roborgh en Petra Stienen.

Wanneer? Woensdag 25 april.

Waar? Aula Radboud Universiteit Nijmegen.