Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

De LPF en andere politieke gelukzoekers

Sinds het ontstaan van politieke partijen eind 19e eeuw duiken nieuwkomers op. Het effect van nieuwe partijen is achteraf bezien uiteenlopend. Sommigen zijn slechts een kort leven beschoren, anderen blijvertjes. Soms blijven blijvertjes klein, soms worden zij groot. Charlotte Brand, parlementair historicus in Nijmegen, kijkt in vogelvlucht naar belangrijke elementen die een nieuwe politieke partij moet bezitten. Ook bekijkt zij de verschillen tussen de LPF en zijn politieke voorgangers.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 23 april 2012.