Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Pim in prenten

Over Fortuyn is veel gesproken en geschreven. Echter, niet alle interessante en relevante facetten van het fortuynisme zijn reeds even uitgebreid aan bod gekomen. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan één van de bestaande lacunes in kennis: de weergave van Fortuyn in de politieke spotprent.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 23 april 2012.