'Ik zou u nu als ervaren politicus ....'

'Ik zou u nu als ervaren politicus eens willen vragen wat de mogelijkheden in 't algemeen in de politiek zijn en wat in het bijzonder de mogelijkheden in uw partij zijn.'

Brief van de 19-jarige Pim Fortuyn op 13 maart 1967 aan de toenmalige voorzitter van de KVP-Tweede Kamerfractie Norbert Schmelzer, waarin hij informeerde naar de mogelijkheden van een carriere in de Katholieke Volkspartij. 'Want het is natuurlijk wel noodzakelijk dat ik na een studie van zes jaar ook nog een fatsoenlijke boterham kan verdienen.'

Anne Bos en Johan van Merriënboer, beiden uit Nijmegen, schreven er een begeleidende tekst bij.