'De verkiezing van de lijsttrekker is altijd wenselijk'

Peter Bootsma, universiteit Maastricht

Politieke partijen kunnen in deze tijden niet meer om lijsttrekkersverkiezingen heen. Dat geldt inmiddels zelfs voor het CDA, dat hiertoe nu ook voor het eerst is overgegaan. Niemand vond het vreemd dat die partij die weg koos: zulke verkiezingen worden breed geaccepteerd door het publiek, de leden en (last but not least) de media. Want zulke verkiezingen hoeven helemaal niet nadelig uit te pakken voor een partij. Het genereert altijd veel media-aandacht, en als dat nadelig uitpakt heeft een partij dat aan geen ander dan aan zichzelf te wijten (GroenLinks is het meest recente voorbeeld).

Maar is zo'n verkiezing geen blijk van veramerikanisering van de politiek? Dat valt alleszins mee. Politiek gaat ook hier alllang niet meer alleen over inhoud, maar ook over stijlen van leiderschap. Zo bleek Van Haersma Buma in de CDA-debatten niet alleen heel helder (in elk geval meer dan de kandidaat die zich meende daarop te moeten laten voorstaan) maar ook het meest ontspannen van de zes kandidaten. Geen onbelangrijke eigenschap voor een partijleider.

Maastricht, mei 2012