Academie voor Wetgeving

Logo Academie voor Wetgeving

De Academie voor Wetgeving is in 2001 opgericht met als doel de kwaliteit van wetgeving binnen de Rijksoverheid te bevorderen. Dit doet de Academie door het opleiden van wetgevingsjuristen. Enerzijds door recent afgestudeerde juristen op te leiden voor het vak. Anderzijds door opleidingen voor bestaande wetgevingsjuristen te verzorgen. Daarnaast heeft de Academie een kennisvormende functie op het gebied van wetgeving.

De Academie biedt drie opleidingsprogramma's aan:

  • de masteropleiding tot wetgevingsjurist
  • opleidingen voor wetgevingsjuristen en anderen die werken bij het Rijk en betrokken zijn bij wetgeving
  • maatwerkopleidingen op het terrein van wetgeving

Elk programma heeft ten doel de kennis en vaardigheden van de deelnemers te vergroten. Daarbij staat centraal een nauwe aansluiting tussen de theorie en de praktijk waarin de deelnemers werken. Voor iedere cursus of module streeft de Academie ernaar de beste docenten in te zetten. Deze zijn afkomstig uit de universitaire wereld of uit de praktijk van het desbetreffende vakgebied.

De Academie voor Wetgeving heeft ook een zusterinstituut: de Academie voor Overheidsjuristen. Deze academie is in 2009 opgericht voor overheidsjuristen die bezwaar- en beroepszaken tegen overheidsbesluiten behandelen of die op andere wijze juridisch advies geven. Zij verzorgt ook een traineeprogramma tot overheidsjurist.