Het Gevaar van Informatieovervloed

Nog nooit heeft een politicus zoveel informatie tot zijn beschikking gehad en toch lijkt hij slechter dan ooit geïnformeerd te zijn. Maar dit geldt niet alleen voor politici. Ook ambtenaren, journalisten, wetenschappers en burgers kampen met dit probleem.

Met o.a. Guido van Nispen (directeur ANP), Peter Branger (directeur informatiseringbeleid Tweede Kamer), Roel Bekker (voormalig Secretaris-generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Nicolas Cramer (Montesquieu Instituut) en Hans Nielen (PDC).

Door de overvloed aan informatie wordt het steeds moeilijker om overzicht te creëren en informatie op waarde te schatten. Het gevolg is dat men gedesoriënteerd raakt en op basis van onvolledige of zelfs incorrecte informatie situaties beoordeelt en beslissingen neemt.

Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe kunnen we weer overzicht creëren in de chaos? Voor wie is welke taak weggelegd? Overzichtsjournalistiek is één van de mogelijke bijdragen tot een oplossing. Een nieuwe vorm van journalistiek, die het snelle nieuws zo in zijn context plaatst dat de lezer de achtergrond en mogelijke impact van dat nieuws snel kan overzien.

Het Montesquieu Instituut organiseert een besloten denktank over het probleem van informatieovervloed op het gebied van openbaar bestuur. Het gezelschap zal brainstormen over mogelijke oplossingen en bijbehorende instrumenten.