Heemskerk en Kuyper

Heemskerk en Kuyper

'Systematisch worden we in een verkeerd daglicht gezet'.

Een eeuw geleden klaagde ex-minster Heemskerk (ARP), leider van het kabinet dat zijn naam droeg, over de venijnige manier waarop hij nog steeds vanuit eigen gelederen onder vuur werd genomen. De wrokkige oude antirevolutionaire voorman  Abraham Kuyper kon niet verkroppen dat Heemskerk ihn 1908 in zijn plaats premier was geworden; hij nam hem vanaf dat moment via zijn  beroemde/beruchte  hoofdartikelen in De Standaard, Driestarren, geducht onder handen.

Het leek een spervuur. In de Nieuwe Amsterdammer van 18 september 1915 maakte P. van der Hem er een karikatuur van.