Verkiezingen als feest der democratie

Toen in 1918 het het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd, verzuchtte de auteur van het ' Dagboek van een Amsterdammer' in de Telegraaf  'Ze hadden er (...)  een nationale feestdag van moeten maken'. Was in de 19e eeuw het stemmen een zaak van de welgestelden, met het verlagen van de 'census' voor het kiesrecht, in 1887 gevolgd door het 'geschiktheidscriterium', konden meer 'mannen' aan de verkiezingen deelnemen. Verkiezingsbijeenkomsten waarbij kandidaten met elkaar in debat gingen waren voor de aanwezigen een gezellig 'avondje uit. Na de uitslag dropen verliezers af en de gekozen kandidaten vierden hun overwinning steeds uitbundiger. In 1918 nog werd de dag opgefleurd met lokale optochten, schouwspelen, fietstochten, parades en verhuiswagens volgeplakt met affiches. .

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2008 van het Centrum voor parlementaire geschiedenis, vragen Ron de Jong en Jasper Loots zich af wat er in de periode 1848-1946 te vieren viel op verkiezingsdag.

Deze bijdrage verscheen in 'De Hofvijver' nr. 19 d.d. 27 augustus 2012.