‘Neem stemwijzers met korrel zout’

Jan Schinkelshoek (oud-Tweede Kamerlid) in debat met Andre Krouwel (Kieskompas)

Kieskompassen en andere stemwijzers moet je als kiezer ‘met een korrel zout’ nemen.

In een radiodebat met Andre Krouwel, ‘uitvinder’ van Kieskompas,  betoonde het voormalige Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek (CDA) zich kritisch over dit soort ‘computergestuurde stemhulpen’.

‘Ik ben verzot op die dingen’, bekende Schinkelshoek vorige week maandag in ‘Dit is de Dag’ op  Radio I.. ‘Maar wat ik niet begrijp is dat ik uiteenlopende adviezen krijg. De ene stemwijzer adviseert mij een andere partij dan het andere kieskompas. Hoe deugdelijk zijn die stemhulpen? Wordt het advies niet bepaald door de rekenmethode?’

Tegenover Krouwel noemde Schinkelshoek stemwijzers ‘een tikkeltje te simpel’. ‘Of je op een bepaalde partij stemt, heeft niet alleen te maken met standpunten. Wat minstens zo zeer een rol speelt, is of je het land aan een bepaalde partij of politicus toevertrouwt. Of hij/zij uit het goede hout is gesneden? Of je verwacht dat hij goede beslissingen zal nemen, ook bij zaken niet in het snel verouderende verkiezingsprogramma staan?’

Ook spelen in het stemhokje ‘taktische afwegingen’ een rol, zei Schinkelshoek. ‘Misschien wil ik wel voorkomen dat Roemer in het Torentje komt. Misschien heb ik niks met het CDA, maar vind ik wel belangrijk dat er een stevig politiek centrum blijft.’

Wat volgens het oud-kamerlid eveneens onderbelicht blijft, is dat verkiezingen ook een democratische verantwoording zijn over wat gepasseerd is. ‘Stemwijzers gaan over de toekomst: hoe moet het verder met het land? Maar het is ook het aangewezen moment waarop de politiek verantwoording moet afleggen: wat hebben jullie met mijn stemgedaan? Misschien wil ik het CDA wel beoordelen over steun aan een kabinet met de PVV.’

Schinkelshoek: ‘Kieskompassen en andere stemwijzers zijn me te eendimensionaal. Het zijn aardige hulpstukken, niet meer dan dat. Kiezers doen er goed aan zich breder te oriënteren. Politiek, verkiezingen en stemmen zijn meer dan een simpele rekensom.’

Deze bijdrage verscheen in 'De Hofvijver' nr. 19 d.d. 26 augustus 2012.