Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. H. (Manon) Fokke

foto Mr. H. (Manon) Fokkevergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Manon Fokke (1976) was van 20 september 2012 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, onderbroken door haar zwangerschapsverlof van 22 september 2015 tot 12 januari 2016. Mevrouw Fokke was fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Maastricht en griffier van de Universiteitsraad. Als Tweede Kamerlid hield zij zich bezig met binnenlandse zaken (decentraal bestuur en bestuurlijke vernieuwing) en rijksdienst. Sinds maart 2018 is zij opnieuw gemeenteraadslid in Maastricht.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Hermanna (Manon)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vriezenveen (Ov.), 16 januari 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris Opleidingscommissie Nederlands recht/Fiscaal recht, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, van 1998 tot 2000
 • senior secretaris sector bestuursrecht, Rechtbank te Maastricht, van september 2002 tot september 2008
 • lid gemeenteraad van Maastricht, van 14 maart 2006 tot 1 november 2012
 • docent metajuridica, Universiteit Maastricht, van september 2008 tot maart 2009
 • griffier Universiteitsraad, Universiteit Maastricht, van maart 2009 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 22 september 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 januari 2016 tot 23 maart 2017
 • lid gemeenteraad van Maastricht, vanaf 29 maart 2018

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet vanaf 22 september 2015 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen, eerst door Joyce Vermue en vanaf 5 november 2015 tot 12 januari 2016 door Harm Brouwer

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2013 de medeverdediging over van Pierre Heijnen van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). Na behandeling in de Eerste Kamer werd een novelle ingediend. (33.258 , 34.105 )
 • Nam in 2013 van Pierre Heijnen de medeverdediging over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over invoering van het raadgevend referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.372 )
 • Nam in 2013 van Pierre Heijnen de medeverdediging over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen in de Grondwet van het correctief referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.174 )

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Woonde tot haar negentiende in Twente.

woonplaats
Maastricht

7.

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.