Het Montesquieu Instituut aan de slag met burgemeesters uit China. Een bericht uit Den Haag.

Een Chinese delegatie bestaande uit onder andere burgemeesters bezochten op Prinsjesdag het Montesquieu Instituut als voorbereiding op de eventuele vestiging van een ‘Burgemeestersacademie’. De bedoeling is dat deze academie Chinese (vice-) burgemeesters opleidt en bijschoolt voor hun taak in China. Liesbeth Weijs van het Montesquieu Instituut vertelde met hulp van een Chinese tolk wat het MI voor de burgemeesters zou kunnen betekenen op bestuurlijk gebied en de relatie met Europa.

De dertigkoppige afvaardiging bewonderde daarna vanaf de publieke tribune op het Lange Voorhout de Gouden Koets.

 

De delegatie en de Gemeente Den Haag overleggen op dit moment over de locatie van de academie. De ontvangst op Prinsjesdag werd afgesloten met een korte toespraak van wethouder Kool, die zeer te spreken was over de organisatie, die op verzoek van de gemeente door het Montesquieu Instituut werd verzorgd.

 
Hoofd Chinese delegatie en tolk
MI presentatie Chinese tekens op de achtergrond
Chinese delegatie maakt foto's
Chinese delegatie maakt foto's op Prinsjesdag