Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Jaarboek voor Parlementaire Geschiedenis 2012

De Verenigde Staten van Europa het thema van het Jaarboek voor Parlementaire Geschiedenis 2012. Het verschijnt, traditiegetouw, op de derde dinsdag in november. De Kamervoorzitter krijgt het eerste exemplaar.

Europa is voorpaginanieuws sinds het uitbreken van de eurocrisis in het voorjaar van 2010. Landen als Griekenland maar ook Spanje en Italië kampen met nijpende financieel-economische problemen. Hierdoor steeg het thema Europa op de politieke agenda en speelde het een prominente rol in de verkiezingscampagne.

De filosoof en historicus Frank Ankersmit beantwoordt in een inleidend essay op dit jaarboek de vraag waarom politici geen ideaal Europees toekomstbeeld meer durven te schetsen en voortdurend achter de feiten aanlopen. De politicoloog Bob Reinalda beschrijft de ontwikkeling van de eerste intergouvernementele organisatie, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. De historicus Leon van Damme analyseert de rivaliteit tussen Tweede Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs, en de Leidse juriste Ankie Broekers-Knol, tevens lid van de Eerste Kamer voor de VVD, onderzoekt de voortrekkersfunctie van de Eerste Kamer ten aanzien van de behandeling van Europese vraagstukken. De historica Hilde Reiding bestudeert hoe de Nederlandse politiek omging met de uitbreidingen van de Europese Unie en Wim van Meurs laat zien hoe het Nederlandse parlement is omgegaan met de democratische controle van de Europese Raad. Staatsrechtgeleerde Wim Voermans ten slotte stelt de vraag welke lessen we kunnen trekken uit het ‘nee’ tegen de Europese grondwet.

In het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis komen historici, politicologen, juristen, journalisten en (oud-)politici aan het woord over uiteenlopende onderwerpen uit de parlementaire geschiedenis. Het bevat artikelen, bronnenpublicaties, een spraakmakend Kamerdebat, interviews met politici, necrologieën, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Nijmegen, is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag. Het Centrum publiceert onder meer de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 29 oktober 2012.