Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

'Kabinet van sterke mannen'

'Dreunend zullen de mannen van het kabinet-Cals de vergaderzaal van de Tweede Kamer binnenmarcheren. Zij zullen gezichten trekken van wie-doet-ons-wat.' Het kabinet dat in 1965 - na een kabinetscrisis aantrad - werd van alle kanten ingehaald als 'een ploeg van sterke mannen'. De ambitieuze plannen en het enorme zelfvertrouwen, leverde het kabinet bij aanvang een imago op van 'mannetjesputters' en 'zware jongens'.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis heeft die kabinetsformatie te boek gesteld in het achtste deel van de reeks studies naar de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Inclusief het einde van dat kabinet van sterke mannen.

De Entree van Sterke Mannen (door Peter van der Heiden en Charlotte Brand)


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 29 oktober 2012.