Wetgevende macht (Trias)

Volgens de Franse filosoof Montesquieu zijn er in iedere samenleving drie machten, namelijk de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. De machten moeten verspreid zijn over de samenleving, zodat zij elkaar in evenwicht kunnen houden. De ideeën van de Franse filosoof over de trias politica hebben internationaal grote invloed op de staatsinrichting gehad. Hij beschreef deze ideeën in zijn boek De l'esprit des lois ('Over de geest van de wetten') uit 1748.

De wetgevende macht ligt in de handen van het volk, het parlement, en controleert de uitvoerende macht. Op het gebied van de wetgevende macht besteedt het Montesquieu Instituut aandacht aan zowel onderzoek, onderwijs als valorisatie.