Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Uitvoerende macht (Trias)

De ideeën van de Franse filosoof Montesquieu over de trias politica hebben internationaal grote invloed op de staatsinrichting gehad. Hij beschreef deze ideeën in zijn boek De l'esprit des lois ('Over de geest van de wetten') uit 1748.

Volgens de trias politica is het het beste als er een evenwicht bestaat tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. In Nederland en veel andere Europese landen is overigens geen sprake van volledige scheiding der machten, maar kunnen we beter spreken van spreiding der machten. In het staatsbestel zijn verder 'checks and balances' ingebouwd.

De uitvoerende macht ligt in Nederland in handen van de regering. De uitvoerende macht controleert de wetgevende macht. Op het gebied van de uitvoerende macht besteedt het Montesquieu Instituut aandacht aan zowel onderzoek, onderwijs als valorisatie.