Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Ambtelijk-bestuurlijke macht (Trias)

Zo vanaf de jaren zestig en zeventig van de vorige werd het moderne bestuursapparaat steeds groter en ingewikkelder, doordat de overheid steeds meer taken naar zich toetrok. Weliswaar waren de ministers nog steeds politiek verantwoordelijk, maar toch werden zij steeds meer afhankelijk van het groeiende ambtenarenapparaat. Steeds meer moesten bewindslieden afgaan op het oordeel van hun ambtenaren en moesten zij beslissingen nemen op basis van hun adviezen. Steeds vaker ook werden beslissingen al op ambtelijk niveau genomen.

De Utrechtse wetenschapper Crince Le Roy introduceerde hiervoor het begrip 'vierde macht', daarbij refererend aan de Trias Politica van Montesquieu.

Overigens wordt in andere met name Angels-Saksische landen met de vierde macht de pers bedoeld.