Partij-jubilea

PvdA, CDA en VVD zijn de drie partijen die traditioneel gezien de Nederlandse politiek domineerden. Ze staan ook wel bekend als 'middenpartijen', hoewel de PvdA lange tijd juist bij uitstek de partij van 'links' en de VVD de partij van 'rechts' was.

Het PDC belichtte de partijgeschiedenis bij jubilea die deze drie partijen enige jaren geleden vierden. Het CDA bestond in 2005 25 jaar, de PvdA in 2012 65 jaar en de VVD in 2008 eveneens 60 jaar.

Lees hier de partijgeschiedenis van: