Marcel Halma

Marcel Halma is adjunct directeur van Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbedrijven in Nederland. Tevens voorzitter van de beroepsvereniging voor professionele lobbyisten. Halma werkte eerder als diplomaat en heeft in zijn loopbaan veel te maken gehad met de beïnvloeding van (Europees) beleid. Toonde zich in een interview in 2013 groot voorstander van verdere professionalisering van het lobbyen in Nederland.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 14 juni 2013.