Paulien Bongers

Paulien Bongers is innovatiedirecteur arbeid bij TNO en bijzonder hoogleraar arbeid en gezondheid aan het VU medisch centrum. Bongers richt zich in haar werk en onderzoek op het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Op dat terrein adviseerde ze bedrijven en overheden op nationaal en Europees niveau.